נגישות ב’יפה נוף פלדהיים’

רשת ‘יפה נוף פלדהיים’ חרטה על דגלה את ערך שוויון הזכויות והנגישות לאנשים עם מוגבלויות. אנו עושים ככל האפשר על מנת לאפשר לכלל לקוחותינו ובכללם אנשים עם מוגבלויות שונות ליהנות משירותי הרשת ומחוויית קניה נעימה ונגישה בסניפינו ובאתר הרשת ופועלים כל העת לביצוע התאמות, הן בסניפי הרשת והן באתר האינטרנט של החברה בהתאם לחוקים ולתקנות השונים, הכל בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בתקנות.

באתר זה מבוצעות התאמות נגישות שונות. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ”ח- 1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, אנו נמצאים בתהליך של הנגשת השירות ופועלים באופן נמרץ בכדי לאפשר שירות נגיש ויעיל לכלל לקוחות הרשת.

הרשת פועלת וממשיכה לפעול להנגשה מלאה של הסניפים. ככל שמצאתם ליקוי או חסר באחד הסניפים, נודה לכם מאוד על הפניית תשומת לבנו באמצעות ממונה הנגישות של הרשת לפי פרטי הקשר המופיעים מטה.

ככל שדרוש לכם מידע נוסף אנא פנו אל ממונה הנגישות באמצעי הקשר מטה.

 

רכז הנגישות של הרשת:

ירמיהו דרייפוס

[email protected]