הספרים שכבשו את הלבבות

סדרות הספרים בעריכת הרב יעקב פוזן

לחוש את הדרשה להתרגש להתלהב ולרומם את הנפש

לפני כל שיעור או הדרשה, שבת או מועד

רק לפתוח את ספרי הרב יעקב פוזן

ולדלות מלוא חופנים מאוצרות רבותינו

Filter