יהודית פריינד סופרת עיתונאית ומרצה חרדית. ספריה ההינם רבי-מכר, בינהם הספרים להתראות ילדים ומשהו לקחת הביתה שפורסמו ביתד נאמן. יהודית פריינדכותבת את ספריה  ברגישות רבה, ועוסקת בסוגיות רגישות אתן מתמודדים אנשים רבים. רבים מספריה של יהודית פריינד מרימים על נס את אנשי הצללים.

Filter