Filter
 • הגדה על מצות ומרורים

  15.00
 • אילו וכאילו סוכות

  30.00
 • הגדה יודאיקה

  10.00
 • אילו וכאילו ימים נוראים

  30.00
 • הגדה של פסח לילדים

  20.00
 • הגדה שערי ההגדה

  46.00
 • שערי ימי החנוכה

  40.00
 • שערי ימי הפסח

  40.00
 • ככל אשר שאלת מועדים

  25.00
 • הגדה נפלאותיך אשיחה

  55.00
 • הגדה מחשבת בצלאל

  45.00
 • הגדה מגיד מראשית

  50.00
 • מקרא מפורש מגילת אסתר גדול (24 ס”מ)

  56.00
 • הגדת מהרש”א

  55.00
 • הגדה קרסטיער

  60.00
 • פרקי מחשבה שיר השירים

  48.00
 • מגילה ומתוק האור

  50.00
 • אחת בשנה – יום הכיפורים במקדש

  55.00
 • הגדה בצלו חמדתי

  50.00
נוסף בהצלחה: