כבר שנים אין ספור שהיהודי יושב רכון על ספרי טור ושולחן ארוך, במטרה ללמוד, לשמור, לעשות ולקיים את כל הנאמר בהם, ללא רבב, קלה כבחמורה. ארבעת הטורים והשולחן ארוך, הם המצפן ההלכתי של כל יהודי ירא ושלם – הזמינו ספר טור שולחן ערוך במחיר מעולה.

Filter