המשנה ברורה, כשמה כן היא – משנה ברורה וסדורה, המביאה הלכות פסוקות ומבוארות בצורה מפורטת, בהירה ונגישה. ספר ההלכה שנכתב על ידי ‘החפץ חיים’ התקבל בכל קהילות ישראל, והפך לספר ההלכה המשפיע ביותר בקרב קהילות בני אשכנז – הזמינו כעת.

Filter