הלימוד המהנה ביותר של הש”ס, זה לימוד העיון, במסגרתו צוללים לעומקה של סוגיה, עוקרים הרים וטוחנים אותם אלו באלו, עד לליבון העניין הנלמד עד תום – אין לימוד עיון בלי ספרי מפרשי הש”ס הרבים, שמסייעים בידי הלומדים להבין בצורה המיטבית את הנלמד בש”ס.

Filter