אי שם לאחר תקופת ה’גאונים’ ולפני תקופת ה’אחרונים’, חיו ה’ראשונים’ והפריחו את עולם התורה עם החיבורים הנפלאים שכתבו, על כל תחומי ומקצועות התורה – ספרי מפרשי ראשונים הפכו לחלק בלתי נפרד משולחן הלימוד היהודי, בכל קהילות ישראל – הזמינו כעת מגוון ספרי מפרשי ראשונים במחירים מעולים.

Filter