בזכות הביאור מאיר העיניים של ש”ס גמרא ‘מתיבתא’ עוז והדר, הבנת העומק שבגמרא נעשתה אפשרית לכל מי שנפשו חשקה בתורה. הפירוש מביא בצורה קלילה, פשוטה ומונגשת את סוגיות הגמרא על ‘מגש של זהב’ ללומדים הרבים, המרחיבים בזכותו את ידיעות התורה שלהם – הזמינו כעת ש”ס מתיבתא עוז והדר במחיר נוח.

Filter