לתלמידים שעושים את צעדיהם הראשונים בדרך התלמוד, חשוב להעניק את חוויית הלימוד הטובה ביותר, למען ייחקק בנפשם הרכה, טעמה הנפלא של הגמרא הקדושה – לכן חשוב לבחור בגמרא איכותית ונעימה ללימוד, דוגמת גמרא עוז והדר תלמוד בבלי (עם כריכה כחולה) לתלמידים.

Filter