היום בו יצא לאוויר עולם התורה הגמרות עם הפירוש מאיר העיניים של ‘שוטנשטיין’, היה יום בשורה לכל באי בית המדרש. ש”ס גמרא שוטנשטיין שיפר פלאים את הבנת הנלמד, והיכולת של הלומדים לצלול לעומקה של סוגייה, להפוך בה ולהפוך בה בחדווה – קנו כעת ש”ס גמרא תלמוד בבלי שוטנשטיין במחיר מבצע אטרקטיבי במיוחד.

Filter