תלמוד ירושלמי הוא לימוד פחות נפוץ, ופחות נראה בין כותלי בית המדרש בני זמנינו. רוב לומדי התורה מקדישים את מירב זמנם בלימוד תלמוד בבלי, אבל יותר ויותר תלמידי חכמים מקפידים לקבוע מידי יום סדרי לימוד גם בגמרא תלמוד ירושלמי – כדי להעמיק ולהרחיב את ידיעות התורה, ולמען יכירו את כל התורה כולה.

Filter