מי שמגיע לאחר שנות לימוד רבות של תלמוד בבלי, ללמוד תלמוד ירושלמי, עשוי לגלות עולם לימוד שונה לחלוטין. אם עד היום רגיל היה ללמוד ולהבין ללא צורך להיעזר עם ביאורים, הרי שעתה כשמדובר בתלמוד ירושלמי, לא בטוח שיסתדר ללא הפירוש של ‘שוטנשטיין’ – הזמינו כעת שוטנשטיין ירושלמי בקליק.

Filter