חומש במדבר מספר לנו על 40 שנים בהן נדדו בני ישראל במדבר, עד לכניסתם לארץ המובטחת. לא קל היה מסעם במדבר, הם ידעו הרבה מהמורות וקשיים, ניסיונות ואתגרים, אך הסוף הטוב הוא כידוע הכניסה לארץ הקודש – הזמינו כעת את ספר חומש במדבר לילדים ולמבוגרים, וכן ספרי קודם על ספר חומש במדבר במחיר מציאה

Filter