בספר חומש שמות אנו לומדים על גלות מצרים האיומה, ועל היציאה ההיסטורית מארץ הטומאה שמסמלת את תחילת היותנו לעם השם. ישועה שאותה אנחנו מצווים לזכור ולהעביר הלאה לדורות הבאים – הזמינו כעת ספר חומש שמות לילדים ולמבוגרים, וכן ספרים על חומש שמות במחיר מעולה.

Filter