במיוחד בשבילי
מיוחד בשבילי הדמיה

מיוחד בשבילי

מק"ט: 114331
  למה דווקא אנחנו?
אחת השאלות המרכזיות עמה התמודדנו בשלב הראשוני, מיד כאשר התוודענו לכך שהילד שלנו לא יהיה ככל הילדים היתה- למה? למה דוקא אנחנו קבלנו כזה ילד? מדוע ה’ בחר דווקא בנו, מכל ההורים שבעולם?
כמדומני שזו שאלה המרכזית המטרידה את מנוחתם של כל אלו שהועמדו בפני ניסיון. ניסיון אינו דבר קל ואינו כיף אנמחנו רוצים להבין, האם יש סיבה לכך שאנחנו- מכל האנשים שבעולם- נבחרנו לעמוד בזה.
 
ידעתי היטב שאין בכוח בן אנוש לקבל תשובות ולהבין חשבונות שמים. חונכתי על הפירוש המוכר של “למה – יאמרו הגויים”.כלומר: רק גויים שואלים את ד’ למה. ויהודים טובים שותקים ומקבלים את כל גזירותיו באהבה. האמנתי באמת ובתמים שהוא עושה לי רק טוב.
 
ועדיין מצאתי את עצמי שוב ושוב שואל בלי מילים: רבונו של עולם, למה?
לא הרשיתי לעצמי להעלות אותה על דל שפתי, אך המחשבות היו מהירות וחזקות ממני, ולפעמים הצליחו לסבך אותי: האם באמת עליי לשתוק? האם אין תשובה שתרגיע אותי ותניח את דעתי ותאפשר לי להירגע מן השאלה הבוערת הזו?

65.00

נוסף בהצלחה: