הארות

מק"ט: 115322

ממשנת מורנו המשגיח
רבי שלמה וולבה זללה”ה

להתחבר לעולם המחשבה והרגש

באור הגותו של מנחיל תורת המוסר

הספר נלקט מרשימותיו של אחד התלמידים שתיעד
את שיחותיו של המשגיח והעלה על הכתב הארות,
לקחי מוסר ואבני דרך בבנין אישיותו של בן תורה

הצג עגלה

40.00

נוסף בהצלחה: