חידושי מהריל דיסקין על התורה – (מערכות)

מק"ט: 115935

הספר כולל מערכות פירושים וביאורים על המדרשים, בפרשיות חמשה חומשי תורה. אור חדש הנגלה ללומד. יבאר ביסודיות את עומק כוונת המדרש  ובביאור השיטות השונות שנחלקו בהם חז’’ל במדרשים. הדברים הועתקו ברובם מעצם כתב יד קדשו, של מרן השרף מבריסק מהרי’’ל דיסקין זי”ע. ולהשלמה, הובאו בו גם דברים שנדפסו  כבר בספרים. הספר מוגש בצורה מפוארת ומשולבים בו דברי ביאור ציונים ומראי מקומות.  וכן תוכן הענינים ומפתחות המחולקות לפי נושאים. כדי להקל על הלומד במציאת הענינים והמקורות. הספר מעוטר בהסכמות מרנן ורבנן

הצג עגלה

50.00