מבצע
לייבי
לייבי-הדמיה

לייבי מבריח גבולות

מידע נוסף

שם המחבר

BIG

כריכה

הוצאה לאור

מק"ט: 107599
“חסר לנו ילד” אמר קופל למייטק כשהסתיימה קריאת השמות. “פעמיים ספרתי
את מנין הילדים. הוא לא תואם לדף. מישהו חסר פה, היו אמורים להיות שמונים
ותשעה ילדים בקבוצה, אולם ספרתי רק שמונים ושמונה”.
“זה פאוול הוא ברח… אני בטוח!” התערב פתאום מנדי בשיחה.
“למה לא עצרת אותו? למה לא קראת לנו?” נזפו בו המדריכים.
“הרבה זמן הוא תכנן לברוח.. וטוב שכך.. הוא רק היה עושה צרות בדרך, אין מה להצטער על שברח”.
“לא מוותרים על אף ילד יהודי אחד, סנדי, ילד יהודי הוא אוצר יקר”.
לייבי- נער יהודי פרטיזן ביערות אירופה, בזמן המלחמה.
לאחר המלחמה בדרכי פולין ספוגות הדם היהודי, מבריח לייבי- פעיל הבריחה, קבוצות של ילדים יהודים. פעילי מחתרת פולנים חמושים, מתנכלים לבורחים
וחייהם תלויים להם כחוט השערה.
בספר היסטורי זה,  המבוסס על עדויות, סיפורים, זכרונות, מחשבות וקטעי עתונות של פעילי בריחה ופליטים יהודים הנטווים סביב גיבורי הסיפור משורטטת
בבהירות דמותה של פולין לאחר המלחמה. יחסי היהודים והפולנים ויחסי היהודים, בינם לבין עצמם. ספר היסטורי יחיד מסוגו, הנקרא בנשימה עצורה.
 
 לייבי- ספר תעודי
הצג עגלה

25.00