מגילה ומתוק האור

ומתוק האור

מגילה ומתוק האור

50.00

אזל המלאי

מידע נוסף

שם המחבר

BIG

פורמט בינוני

כריכה

כריכה קשה

שנת הוצאה

תשע"א

גם מוצר זה מתאים למשלוחי מנות

זמינות: אזל המלאי מק"ט: 515
שיעוריו הנודעים של הרה”ג רבי שלמה
לוונשטיין שליט”א על מעשה המגילה, בהם
מתאר כיד ה’ הטובה עליו, בדרכו הנפלאה,
את סיפור המגילה על פי מדרשי חכמינו
ז”ל כבר קנו שביתה בלבות אלפי שלומי בני ישראל.
בשיעורים אלו מתבארים  באר היטב, יסודות
האמונה העולים מן המגילה, נגלים תעלומות
ההשגחה המופלאה הטמונות במעשה מרדכי
ואסתר, על ידם ומתוכם מתבאר אל נכון עומק
המצוה במחיית עמלק ומשמעות מלחמת
עמלק בדורנו, ובכללם “דברי שלום ואמת”
השקפות ישרות ודרכים נכונות בעבודת ד’.
מה נהדר המראה, בהיות רבי שלמה שליט”א
סוחף את קהל שומעיו בפיו המפיק מרגליות,
מובילם ביד אומן מפלפול משמח בלשונות
המגילה – לרעיון מוסרי עמוק מן המדרש-
אל המעשה.. וממנו -אל לקחו.
שיעורים אלו מכונסים עתה לראשונה בכלי
מפואר, דבר דבור על אופניו, לצד פנינים
ואמרות, המיוסדים על אדני פז דברי רבותינו
הקדושים. בהוספת אבני חפץ, נופך ספיר
ויהלום. בשילוב עובדות והנהגות נאמנות
אודות מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א אשר
זכה רבי שלמה שליט”א לצקת מים על ידם.
לקיים את איגרת הפורים הזאת, בהלל ובהודאה,
בשמחה של תורה ובמתיקות אורה.

50.00