50.00

זמינות: אזל המלאי מק"ט: 114436

גם מוצר זה מתאים למשלוחי מנות

נתן הקב”ה רשות לעמו ישראל בלבד לספר בתהילותיו,
שנאמר: “עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו”.
בסייעתא דשמיא מרובה,זיכני ה’ להעלות על הכתב הרבה מענייני יציאת מצרים:
באגדה, בעיון, בהלכה, ברמז ובסוד. גללתי את האבן מעל פי הבאר, לדלות שפע
של מים חיים ממעמקי האדמה: בבלי, ירושלמי, מדרשי חז”ל, ראשונים ואחרונים
מספרים וידיעות אשר מפוזרים בכל מקצועות התורה, ואינם פרוסים לפני
הלומדים כסדר, ללומדה ומשם בארה – בארה של תורה.
כדי להקל על הלומד, סידרתי את הכל על סדר פסוקי התורה אשר בפרשיות:
שמות, וארא, בא, וחילקתי את הספר לארבעה שערים: שער הגלות, שער הגאולה
שער עשר המכות ושער המצוות, 143 פרקים ומעל 10.000 מקורות והערות.
בסוף כרך זה הוספתי הגדה של פסח, כדי להקל על הנצרך לכך בליל הסדר
עם ההלכות והמנהגים לליל גדול לקדוש זה וקראתיו בשם הלכות והליכות ליל הסדר.
תפילתי ש”טעמו וראו כי טוב ה’ וטוב יבשר, והדברים יערבו לחיך הקורא הנלבב,
עד שיזכה להרגיש בעצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
תהילתי יספרו

תהילתי יספרו

50.00

אזל המלאי