יחי ראובן

מידע נוסף

שם המחבר

מספר עמודים

כריכה

שנת הוצאה

הוצאה לאור

מק"ט: אין מידע

דרשותיו חוצבות האש, של הגאון הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצוק”ל,

קנו להם מקום של כבוד בקרב אלפי שלומי בני- ישראל.
בספר זה “יחי ראובן“- מכונסות דרשותיו ושיחותיו על חומש בראשית.
דיברות קודש, אשר יצאו מליבו הגדול.
נכללו בו הארות ופנינים, על פרשיות התורה, מתובלים בסיפורים מופלאים
ומשלים מרתקים, נטפי מוסר נוקבים, עם עומקה של נפש, עטופים
בגלולת דבש ערב ומתוק לחיך, של הרב זצ”ל, אשר רקח בגאונות, את המרקחת
 שנועדה לחצוב את לבבות האבן של בני דורנו, לרעות אמונה, להמלט מהרע
כבורח מפני אש, ולדבוק בהשי”ת תורתו ומצוותיו.
בדרשותיו התגלה מעט מזעיר מליבו הגדול, אשר רתח בלבת -אש של יראת שמים
וחיבוב המצוות. ובדרך אגב, היה חושף את גאונותו בש”ס ובמדרשים, כשהתיר לעצמו
למלא את הזמן שנותר, באמירת “הברקות” של חידושים ודיוקים בפסוקי התורה.
הספר “יחי ראובן” הוא ספר הסיפורים, על הצדיק ר’ ראובן, כי דבריהם “הם זכרונם”.
ובכוחם של הדברים, לרומם את הקורא ולאלפו בינה, להיטיב את דרכו
 ולשנות את אורח חייו, לחיי התעלות בתורה וביראת ה’ טהורה.
נקה
הצג עגלה

50.00250.00