הפה קודש קדשים

מק"ט: 113349

מסרים נשגבים מהמדרשים ומזקנים וישישים
ניצבים חיים, מרתקים, משפיעים ומרוממים.

אם חיפשת ספר איכותי
וממוקד בעבודת שמירת הלשון,
שהקריאה בו תביא בס”ד
לתחושת אי נעימות
לדבר, או לשמוע לשון- הרע ח”ו
ברגע זה הרי הוא בידך-
אחוז בו ואל תרפנו!

הצג עגלה

40.00

נוסף בהצלחה: