40.00

זמינות: אזל המלאי מק"ט: 71261
במהלך מלחמת העולם השניה, היטלטל יוסף, חמש שנים תמימות 
בין חושך לאור, ובין מוות לחיים וניצל לפחות שלוש פעמים,
ממוות בטוח.
יוסף מסטבוים, כיוסף הצדיק, שהה בבית האסורים שנים רבות
ומיוסרות ונותר בחיים. יד שמימית הגנה עליו, פעם אחר פעם,
וכיוונה את צעדיו.
כיום- כשבעים שנה לאחר מכן- מגולל יוסף בן התשעים- 
את קורותיו בימי האופל. קולו צלול וחד וזכרונותיו בהירים.
בדייקנות וללא משוא פנים, הוא מתאר את חוויותיו
ומשרטט את נתיב הצלתו הפלאית.
בין חושך

בין חושך לאור

40.00

אזל המלאי